GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) sahih bir ilim anlayışının ve özgün ilmi yaklaşımların üretilmesine katkı sağlamaktadır. Yirmi yılı aşkın süredir ilmi çalışmalar gerçekleştiren derneğimiz, Müslüman toplumların düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde ilmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturmaktadır. İLEM, düşünce dünyamızda müspet gelişmelere yol açabilmesi için akademik çalışmanın mahiyet ve gayesi üzerine yeniden düşünmenin gerekliliğine inanmakta ve ilmi çalışmalarını bu yönde şekillendirmektedir.

2012 yılından bugüne kadar geçen 10 yılda ihtisas çalışmaları, Türkiye’deki sivil akademi çalışmalarına öncülük etmiştir. İhtisas Komisyonumuz, bünyesindeki; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İslam İlimleri, Sanat ve İletişim, Siyaset, Tarih, Toplum ve Yönetim başlıklı alanlarda toplamda 11 farklı çalışma grubuyla onlarca akademisyeni bir araya getirmiştir. Bu çalışma grupları, belirledikleri odak noktalar kapsamında ders, okuma grubu ve atölye faaliyetlerini yürütmelerinin yanı sıra belirledikleri konularda dizi seminerler, sunumlar, çalıştaylar gerçekleştirmiştir. İLEM, alanında uzman akademisyenler ile genç araştırmacıları buluşturan ve ilmi zenginliği oluşturmaya çalışan bir muhit olma özelliğini ihtisas çalışmaları ile her zaman canlı tutmuştur. Geçen 10 yıllık süreçte ders, okuma grubu ve atölyeden müteşekkil İLEM İhtisas programı alanında uzman 98 farklı hoca ve toplamda 286 programıyla 3000’i aşkın öğrenciye bir ilim yuvası olmuştur. Ayrıca İhtisas çalışmaları 167 tez ve kitap sunumu, 28 dizi seminer ve 19 çalıştay düzenleyerek kapısını her alandaki akademisyene aralamayı başarmıştır. Bu faaliyetlerde sunulan metinleri neşrederek akademik bilgi üretiminin önemli bir parçası haline gelmiştir.

2021 yılı ile birlikte kendisine yeni bir sayfa aralayan İLEM, ihtisas çalışmalarını yapılandırmaya yönelmiştir. Bu yapılanma ile İLEM, akademide güçlü bir interdisipliner zemini oluşturarak, her seviyeden araştırmacıya yapıcı-eleştirel bir perspektif kazandırarak ve akademik ağını çok daha kuvvetli hale getirmek suretiyle tematik bilgi üretimini zenginleştirerek akademi dünyasına yeni açılımlar getirmeyi amaçlamıştır.

Bu amaçlar çerçevesinde Felsefe-Bilim Çalışma Merkezi, Siyaset Çalışma Merkezi, Tarih Çalışma Merkezi ve Toplum Çalışma Merkezi adıyla 4 farklı merkez kurulmuştur.

Çalışma Merkezleri, belirlenen hedefler doğrultusunda İLEM bünyesinde ilmi araştırma ve projelerin koordine edilip yürütüldüğü birimlerdir.

Çalışma merkezleri, bilgi üretme ve uygulama, ilgi alanındaki araştırmalara öncülük etme işlevi yürüten, ilmi sorunlara çözüm üretme arayışında olan yapılardır.

Çalışma Merkezleri bilimsel problem alanlarına odaklanan bir çalışma modelidir.

İLEM bünyesindeki bu çalışmalar, çağın ruhunu ve kendi medeniyetimizin esaslarını kavrayacak dirayet, feraset ve siyaset sahibi ilim adamlarının yetişmesi için çok yönlü ve mukayeseli bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Özgün ilmi yaklaşımların, düşünce ve pratik üretiminin İslam’ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde yeşerebileceğini düşünen İLEM, ilmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalarını sürdürüyor.

Bir diğer deyişle, İLEM, yitik hikmetin peşinde iz sürenler için ilmi bir muhit olmaya devam ediyor.