GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İnsan & Toplum Seminerlerinde 16. Oturum

Konuşmacı: Adem Levent
Müzakereci: Mustafa İslamoğlu
İnsan & Toplum Seminerlerinin on altıncısında Adem Levent, Adam Smith’in gelişen ticari toplumun ve iktisat disiplininin felsefi temelli kavranışına fırsat sunan Amartya Sen üzerindeki düşünsel etkisi ele aldığı "İktisadı Yeniden Felsefeyle Buluşturmak: Amartya Sen’in
Adam Smith Okuması' başlıklı makalesini 29 Kasım Salı günü İLEM TV'de sunacak.
 
İktisadı Yeniden Felsefeyle Buluşturmak: Amartya Sen’in Adam Smith Okuması
Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
29 Kasım 2022 21:00 29 Kasım 2022 22:30