GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM EĞİTİM PROGRAMI

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

Karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzünde varoluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her ilim yolcusu için bir gerekliliktir. Bu doğrultuda 2002 yılından beri devam eden İLEM Eğitim Programı, insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sunmayı amaçlamaktadır.

İLEM Eğitim Programı üç sene süren üç kademeden müteşekkildir. Programın içeriği katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmaya yöneliktir. Program boyunca katılımcılara;

Birinci kademede

 • Varlığa, tarihe topluma dair bir kavrayış kazandırmayı,
 • İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtmayı,
 • Çağımızın problemlerine dair kuşatıcı ahlâki çözümler sunmayı,
 • İlmî çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırmayı,
 • Eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmayı,

İkinci kademede

 • Bilimsel bilgiye dair bakış açısı kazandırmayı,
 • Varoluş gayesinin bilinciyle siyasi, toplumsal ve kültürel olanı yorumlamayı,
 • Estetik bilincin oluşmasına,
 • İlmî çalışma ahlâkı ve disipliniyle ekip çalışması becerisini kazandırmayı,
 • İleri düzeyde eleştirel okuma, çözümleme ve yazma becerisi kazandırmayı,

 

Üçüncü kademe ise ilk iki kademe ile farklılaşan bir tamamlayıcı program olarak hazırlanmıştır. Bu kademenin programında atölye çalışmaları ve temel donanım eğitimleri bulunmaktadır. Temel donanım eğitimlerinin yanı sıra katılımcı ilgisine göre tercih ettiği bir atölye çalışmasını takip ederek atölye yürütücüsü nezaretinde akademik ha­yata hazırlanır. Katılımcı, bir yıl boyunca takip ettiği atölyede bilimsel bir metin hazırlar.

Üçüncü kademede

 • Katılımcıların ihtisas alanlarını belirlemelerini sağlamayı,
 • İhtisas çalışmalarında ihtiyaç duyacakları yöntemsel bilgi ve becerileri kazandırmayı,
 • Kurumun çalışma merkezlerine katılmalarını sağlamayı,
 • İlmî bilgi ve yöntemleri kullanarak değerlendirme ve karşılaştırma yapabilme, bilimsel ürünler ortaya koyabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programında ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların verdiği dersler ve atölyelerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da yer almaktadır. Ayrıca Eğitim Programı, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı dersleri de kapsamaktadır.

İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz ve Bahar dönemlerinde 10’ar hafta sürmektedir. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı kademe dersi vardır. Eğitim Programı kapsamında I. ve II. kademe katılımcıları en az on iki farklı kademe dersine katılırken, III. kademe katılımcıları ise temel donanım eğitimleri ve yıllık bir atölye çalışmasına katılırlar. Katılımcılar program çerçevesinde pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.

İLEM, Eğitim Programını farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Programın temel amaçlarından birisi katılımcıların okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak bir donanım kazanmalarıdır. Programda merkezi konumda yer alan danışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımının yanı sıra kişisel gelişimi için de rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. Programda her öğrenci grubu (6-8 kişi) yıl boyunca çalışmalarını bir danışman nezaretinde sürdürmektedir.

İLEM Eğitim Programına katılmak isteyen lisans öğrencileri, öğrenci kabul tarihleri arasında yapacakları başvurunun ardından gerçekleştirilecek mülakat neticesinde programa katılmaya hak kazanmaktadırlar.

Geçmiş yıllarda yüz yüze gerçekleştirdiğimiz İLEM Eğitim Programı içinde bulunduğumuz küresel salgın dolasıyla bu sene birinci kademe uzaktan öğretim ile çevrimiçi olarak gerçekleşecektir.

 

DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe1
Güz Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Değişim Lütfi Sunar
Tarih : 23 Ekim 2021
Saat  : 09:30
Yer    : Çevrimiçi
İslam Düşüncesine Giriş İbrahim Halil Üçer
Tarih : 23 Ekim 2021
Saat  : 11:00
Yer    : Çevrimiçi
Medeniyetler ve Dünya Tarihi Abdulkadir Macit
Tarih : 23 Ekim 2021
Saat  : 12:30
Yer    : Çevrimiçi
Bahar Varlık Düşüncesi Ömer Türker
Tarih : 12 Şubat 2022
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Çağdaş İslam Düşüncesi Ahmet Köroğlu
Tarih : 12 Şubat 2022
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Ahlâk Düşüncesi Hümeyra Özturan
Tarih : 12 Şubat 2022
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe2
Güz Siyaset Düşüncesi Süleyman Güder
Tarih : 23 Ekim 2021
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Türkiye’de Modernleşme Mahmut Hakkı Akın
Tarih : 23 Ekim 2021
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Eleştirel Metin Okuma ve Yazma Mehmet Özturan
Tarih : 23 Ekim 2021
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar Bilim ve Gerçeklik Ahmet Ayhan Çitil
Tarih : 12 Şubat 2022
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Modern Dünyanın Teşekkülü Ercüment Asil
Tarih : 12 Şubat 2022
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
İslam Estetiği ve Poetika Berat Açıl
Tarih : 12 Şubat 2022
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe3
Yıllık Osmanlı Hukuku’nun Son Dönemine Dair Temel Meseleler Abdullah Musab Şahin
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Matematik ve Ontoloji Abuzer Gündüz
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Göç Sosyolojisi Asiye Şahin Bulut
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Estetik: Güzel Üzerine Düşünme Sanatı Eyüp Al
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Varlık ve Zaman Okumaları Gökhan Şener
Taha Karagöz
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Zihin ve Gerçeklik İbrahim Halil Üçer
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Din Sosyolojisi Köksal Pekdemir
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Teorik Psikoloji Latif Karagöz
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Duygu Sosyolojisi Merve Betül Üçer
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Orta Doğu Siyasetinde Güncel Meseleler Muhammed Hüseyin Mercan
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Türk Eğitim Tarihinde Klasik Metin Okumaları Mustafa Gündüz
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Modern Siyaset Düşüncesi Ömer Faruk Uysal
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
İktisadi Düşünceler Taha Eğri
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Türk Düşüncesinde İstikamet Arayışı Vahdettin Işık
Tarih : 01 Ekim 2021
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM