GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

10 Haziran 2020

Öğrencilik Sanatı ve İlim Yolculuğunun Azıkları

Konuşmacı: Arife Gümüş Sarı

Söyleşimizde öğrenmenin, öğrenmeye talip olmanın anlamını, metodunu, öğrenciliğin gereklerini klasik eğitim düşüncesi müktesebatından hareketle bugünün imkanları çerçevesinde ele alacağız. Öğrenmenin insanlık tarihiyle eş değer geçmişinden bugüne sürekliliğini ve gerekliliğini her daim koruyan temel ilkeleri konuşacağız. Bugün sistemin prosedürel hale getirdiği öğrenciliğin aslında dışsal bir zaruret olmanın yanında içsel, var oluşsal bir zaruret olduğuna dair paylaşımlarda bulunacağız. 

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
15 Temmuz 2020 16:00 15 Temmuz 2020 17:00 İLEM