GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

14 Ekim 2022

2022 – 2023 Dönemi İLEM Açılış Konferansıyla Başlıyor

İlmi Etüdler Derneği, akademik çalışmalarını sürdüreceği 2022 – 2023 dönemini geleneğini sürdürerek bu yıl da dikkat çeken bir konferans ile açıyor.

2022 – 2023 Dönemi Açılış Konferansı 14 Ekim Cuma günü saat 19:00’da Altunizade Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Süleyman Güder’in “Bir Sosyal Adalet Arayışı Olarak Kurtuluş Teolojisi” başlıklı konferansıyla yeni eğitim dönemi de resmen başlamış olacak. Saat 18:30’da sunulacak ikramlar ile konukları karşılayacak program 19.00’da başlayacak konferans ile devam edecek.

Süleyman Güder, “Bir Sosyal Adalet Arayışı Olarak Kurtuluş Teolojisi” başlıklı konferansında yüz binlerce köylünün, nesillerdir ailelerinin işlediği topraklardan, dış borçları kapatmak ve uluslararası ekonomik büyüme gerekçesiyle çıkarıldığı ve çoğunun büyük şehirlerin gecekondu bölgelerine sürüldüğü bir ortamda doğan kurtuluş teolojisi kavramsallaştırmasından bahsedecek. Mültecilerin parçalanmış yaşamları, gecekondu bölgelerindeki yaşam ve toprak mücadelesi, temel haklardan yoksunluk durumları nedeniyle ortaya çıkan sosyal adalet arayışını kurtuluş teolojisi kavramı etrafında tartışacak.  

Açılış Konferansında yer alacak İLEM Yayınları standından yayınlarımız ayrıntılı bir şekilde incelenebilecek. Gelenler eserlerin toplu bir şekilde görülebileceği İLEM Yayınlarına dair haberleri alma imkanı bulmuş olacak. Bunun yanı sıra lisansüstü çalışmalar yürüten Çalışma Merkezleri’nin 2022 – 2023 dönemi çalışmaları hakkında geniş bilgi alabileceğiniz koordinatörlerimizde de ilgilileri ile buluşacak.

BİR SOSYAL ADALET ARAYIŞI OLARAK KURTULUŞ TEOLOJİSİ

Ağırlıklı olarak modern dönemde gündeme gelen sosyal adalet arayışı; siyasi, iktisadi, dini, toplumsal vb. cihetleri olması nedeniyle çok farklı kesimler tarafından sorunsallaştırılmıştır. Konu hakkındaki mülahazalara bakıldığında daha çok siyasi-iktisadi ve sosyolojik çalışmaların öne çıktığı görülmektedir, dolayısıyla sosyal adalet meselesini dini-siyasi perspektiften mesele edinen çok sınırlı bir literatür bulunmaktadır. Söz konusu literatür içerisinde 20. yy’da dikkatleri en fazla üzerine çeken ve geniş kitleleri harekete geçiren akımlardan biri de kurtuluş teolojisi olmuştur. Başlangıç itibarıyla 1950’lerde Latin Amerika’da varlık gösteren ve Hıristiyan (Katolik) dünyasına hitap eden kurtuluş teolojisi zamanla yöntemi, odaklandığı öncelikli hedef kitlesi ve meselelere yaklaşımı nedeniyle farklı kesimlerce de dikkate alınmaya başlanmıştır. Kurtuluş teolojisi Hıristiyan, İslami, Yahudi, Siyahi, Asya kurtuluş teolojisi gibi pek çok açıdan ele alınmıştır. Fakat meseleyi siyasi-dini ve mukayeseli perspektiften ele alan müzakereler oldukça sınırlıdır. Bu konferansta kurtuluş teolojisinin Hıristiyan ve İslami bakış açılarına odaklanılacaktır. Konferansta Hıristiyan ve İslami kurtuluş teolojisinin tüm meselelere bakışı tek tek incelemek yerine -konunun daha iyi anlaşılması açısından- dinin özüne dair temalarına ve bunun sosyal adalet arayışındaki etkilerine temas edilecektir.