GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

27 Ekim 2022

İLEM Sunumları Yeni Dönemde Devam Ediyor

İLEM 2022-2023 faaliyet döneminin ilk sunum programı Siyaset Çalışmaları Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Emre Partalcı, “Beylikler Döneminde Siyasi İktidarın Hukuki Kavranışı” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. 08 Ekim 2022 Cumartesi günü İlmi Etüdler Derneği’nde icra edilen konuşmanın moderatörlüğünü Talha Erdoğmuş yürüttü.

Partalcı, “13. ve 14. Yüzyılda Anadolu'da Siyasi İktidarın Hukuki Kavranışı” başlıklı tezinden hareketle beylikler döneminde iktidar ilişkilerinin meşruiyetini tartıştı. Sunumda 13. ve 14. yüzyılların Anadolu’sunda iktidar olmak ve iktidarda kalmak hangi ilke ve kurallara uymakla mümkündür? sorusuna cevap arandı.

Sunum iktidar ilişkisinin ilke ve uygulama olarak ikiye ayrılarak ele alınmasıyla başladı. Bu ilişki biçiminde önce uygulama ve onun uygulayıcısı somutlaştırılmakta, sonrasındaysa uygulama ve onu uygulayanı meşrulaştıran ilke olarak töre hakkında tespitlerde bulunuldu. Uygulayıcı hakkındaki çözümlemede, beylikler ve İlhanlılar başta olmak üzere Anadolu Selçuklu Devleti, Memlükler ve beyliklere tâbi bazı yöneticilerin siyasi iktidar; Ahiler, Sünni İslam cemaati ve tarikatların ise toplumsal iktidar olarak ele alınma imkanlarına odaklanıldı.  Bu çözümleme sonunda erişilen bilgiler ışığında, sözü edilen tüm unsurların oluşturduğu bütün incelendi. Töreye yönelik tarihî çözümleme ile onun tespit edilen değişen ve değişmeyen yönleri itibariyle elde edilen bilgilerle Partalcı, 13 ve 14. yüzyıl Anadolusuna odaklanarak iktidarı belirleyen ve ona sınırlar çizen hukukları ortaya koydu.

Sunumun ana temasını oluşturan bu kısımda beylikler döneminde yöneticiyi yönetici yapan belli başlı kuralların yanı sıra farklı iktidarlar tarafından desteklenen ve ilke-töreye referansla geçerlilik kazanmış hukuklar açıklandı. Akabinde bunların iktidarı belirlediği ve sınırladığı durumlar üzerinde duruldu.

Katılımcıların yönelttiği sorularla açımlanan mesele Beylikler Dönemi Anadolusunun iktidar yapılanmasına hukuki açıdan yapılan bir yakın okuma niteliğinde olması bakımdan oldukça ilgi gördü.

Program sona ererken ilerleyen zamanlarda İLEM TV Youtube kanalında yayınlanacağının duyurusu yapıldı.