GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

01 Haziran 2022

İLEM Toplum Çalışma Merkezi'nin İkinci Göç Paneli Gerçekleşti

İLEM Toplum Çalışmaları Merkezi, Türkiye'nin Toplumsal Meseleleri serisinde göç konusunu ele almaya devam ediyor.

İLEM Toplum Çalışmaları Merkezi göçmenlik olgusunu bu kez göçmen çocukların ve gençlerin eğitim süreçleri bağlamında masaya yatırdı.  Alanında uzman akademisyenler, göç yönetimi ve entegrasyonunun önemli bir parçasını oluşturan eğitim bahsini bütünlüklü biçimde ele aldı. 2 gün 3 oturum boyunca süren panelde göçmen öğrencilerin ilk, orta ve yükseköğretim eğitim modellerinde mevcut durumları, göçmenlere yönelik eğitim politikaları irdelendi. Panelin son oturumda sürecin devamına yönelik politika önerileri sunuldu. 

Çevrimiçi gerçekleştirilen programa ulaşmak için tıklayınız.