GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Haziran 2022

“Seyyahların Gözüyle Timbuktu”

İLEM Tarih Çalışma Merkezi sunumlarında Fatma Akpınar, “Seyyahların Gözüyle Timbuktu” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. 23 Haziran 2022 Perşembe günü İlmi Etüdler Derneği’ndeki konuşmanın moderatörlüğünü Halil İbrahim Erol yürüttü. Akpınar, “Seyahatnâmeler Işığında Mit ve Gerçeklik Arasında Timbuktu” başlıklı yüksek lisans tezinden hareketle seyyahların gözünden Timbuktu’yu tartıştı.

Özellikle altın ticaretiyle ön plana çıkan Timbuktu şehrinin Avrupalılar seyyahların gözünde önemli kılan unsurların sıralanması ile konuşma başladı. Akpınar, altın şehir olarak nitelenen Timbuktu’nun, Afrika dışındaki insanların coğrafi bilgi yetersizliği ve ülkenin doğasına yabancılıkları gibi nedenlerle süreç içerisinde uzaklığın sembolü haline geldiğini vurguladı. Bu yönüyle şehrin seyyahlar için cazibesini arttırdığını dile getiren Akpınar, çalışmasında da 14. ve 16. yüzyıllar arasında şehrin sahip olduğu bu zenginliği seyahatnamelerden takip ettiğini ifade etti. Akabinde neredeyse bir mit anlatısına dönüşen Timbuktu şehrinin sonraları unutulmaya terk edilen Timbuktu’ya dönüşüm sürecine değinerek konuşmasını sürdürdü.

Sunum, Timbuktu’ya ulaşmaya çalışan veya bu amacını başaran farklı milletlerden, farklı inançlara sahip seyyahların şehir tasvirlerinin de aktarılmasıyla sona erdi. Birçok seyahatnamenin bütüncül bir okumaya tabii tutulduğu konuşma, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.