GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2018

1908-2010 yılları arasında yayınlanmış İslamcı dergiler gün yüzüne çıkıyor. Tüm dergiler idp.org.tr internet adresinde!

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi başından beri üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve yaygınlaştırıldığı dergiler pek çalışılmamıştır. Hâlbuki dergiler, Osmanlı’nın son döneminden bugünün Türkiye'sine kadar, İslamcı düşüncenin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir işleve sahip olmuş ve İslamcı yayıncılığın en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmiştir. İslamcı Dergiler Projesi (İDP), bu mühim boşluğu doldurmak üzere 1908-2010 yılları arasında yayınlanmış İslamcı dergileri gün yüzüne çıkarma ve inceleme hedefiyle 2013 yılında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) çatısı altında çalışmalarına başlamıştır.

Üç aşama olarak yapılandırılan projenin 2014-2015 yıllarında yürütülen ilk aşamasında 1960-1980 arasında çıkan 45 dergi dijitalleştirilmiş ve kataloglanmıştır. Ayrıca Mart 2015'te "1960-1980 İslamcı Dergiler Sempozyumu" düzenlenmiş, sempozyum bildirileri gözden geçirilerek 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma ve Çeşitlenme adıyla kitaplaştırılmıştır. 1908-1960 yılları arasında yayınlanan 58 dergiyi ele alan ikinci aşama ise 2017 yılında tamamlanmıştır. Mart 2017'de düzenlenen 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu'nun bildirileri İslamı Uyandırmak başlığıyla iki cilt olarak okuyucuyla buluşmuştur. Serinin tamamlayıcısı olarak çıkan “‘Bir Başka Hayata Karşı’: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler” 1980 sonrasında yayımlanan İslamcı dergilerin temel dinamiklerini, kurucu isimlerini ve tartışma alanlarını incelemiş, 116 yazarın katkısı ile 4 ciltte, 72 makale, 49 şahıs portresi ve 47 dergi yazısının yer aldığı bir külliyat olarak okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

Projenin 2017 yılında başlayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen üçüncü aşamasında yaklaşık 400'e yakın derginin 20.000'den fazla sayısı dijitalleştirilmiş ve kataloglanmıştır. 2018 yılının sonunda tamamlanman bu aşama kapsamında Nisan 2018'te 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu düzenlenmiştir. Proje kapsamında ele alınan dergiler sempozyum boyunca ve sonrasında 2 farklı sergiyle ziyaretçilerine sunulmuştur. Bu aşamada 25.000'den fazla dergi ve 4000'e yakın kitap ile toplamda 30.000'e yakın dergi ve kitabı içeren İslamcı Dergiler Kütüphanesi oluşturulmuştur. Dergilerin uzun süreli kullanımını sağlamak adına ciltleme işlemlerine başlanılmış ve 246 adet ciltleme yapılmıştır. Eksikleri tamamlanan dergilerin ciltleme işlemleri devam etmektedir. Ayrıca bu aşamada Türkiye İslamcılığının hikayesini birincil ağızlardan duymaya ve duyurmaya yönelik bir sözlü tarih çalışması sürdürülmüş ve 41 kişiyle 50 farklı görüşme gerçekleştirilmiştir.

Lütfi Sunar
Lütfi Sunar

Koordinatör

İnternet Sitesi