GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

23 Kasım 2016 - 13 Aralık 2022

King’s College’ın yürütücülüğünde olan “Language Acts and Worldmaking” projesine İLEM ev sahipliği yaptı.

Britanya Arts & Humanities Research Council (AHRC) İLEM’in de ortakları arasında yer aldığı “Language Acts and Worldmaking” projesine 2,8 milyon pound destek verme kararı aldı. İngiltere’den King’s College’ın yürütücülüğünde aralarında Harvard ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin, BBC gibi kuruluşların proje ortağı sıfatı ile katıldığı 2016-2020 arasında devam edecek projenin Türkiye ayağını İLEM yürüttü.

İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) ortakları arasında yer aldığı “Language Acts and Worldmaking” projesi Arts & Humanities Research Council’in (AHRC) Open World Research Initiative (OWRI) araştırma programı kapsamında desteklenecek projeler arasında yer almaya hak kazandı. İLEM, İngiltere’den King’s College London’ın yürütücülüğünde aralarında Harvard ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin, BBC gibi 20’ye yakın kuruluşun proje ortağı sıfatı ile katıldığı “Language Acts and Worldmaking” projesinin Türkiye ayağını yürütecek. 3 milyon Pound bütçeye sahip olan ve 2016-2020 yılları arasında 4 yıl sürecek proje kapsamında tiyatro çalışmalarından eğitime, tarihten dil ve edebiyata, dilbilimden sosyolojiye kadar birçok çalışma alanı bulunuyor. AHRC’nin en önemli alt kurumu olan Open World Research Initiative (OWRI) tarafından desteklenen bu proje neticesinde dilbilimde yeni bir metodolojinin geliştirilmesi hedefleniyor. King’s College’dan proje yürütücüsü Catherine Boyle’un yaptığı açıklamaya göre bu projenin çıkış noktası günümüzde sadece Portekiz ve İspanya’nın yer aldığı İber Yarımadası’nda yüzyıllar boyunca oluşan çok kültürlü ve dilli yapıyı anlama isteğidir.

Projenin İLEM’deki yürütücüsü Lütfi Sunar proje hakkında şunları söyledi: “Bilindiği üzere İber Yarımadası farklı dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin, dillerin ve toplumların kesişim noktasıdır. Bu coğrafyada egemen olan Endülüs uygarlığı altında uzun yıllar boyunca İslâm ile Batı Medeniyetleri birlikte yaşama tecrübesine sahip olmuşlardır. Dolayısıyla, İber Yarımadası kültürel etkileşim süreçlerinin, toplumsal hareketliliğin ve beyin göçlerinin kalbi konumunda olması hasebiyle “world-making” kavramına en uygun coğrafyadır. Çünkü bu coğrafya “world-making” kavramının içerdiği “dünyada birlikte yaşama tecrübesi” için biçilmiş kaftandır. İber Yarımadası dinlerin, medeniyetlerin, dillerin, kültürlerin kesişim noktası olmasından dolayı “Language Acts and Worldmaking” projesi için uygun coğrafya olarak seçilmiştir.” Proje kapsamında İLEM Türkiye’de Endülüs imgesinin dolaşımı ve görünümüne dair çalışmalar yürütecek.

Projenin en önemli hedefi kamuoyunda ve araştırmacılarda farklı dünyaları, kültürleri ve dilleri anlamaya yönelik ilgi uyandırmaktır. Ayrıca, projenin dünyada beraber yaşama tecrübesine bir katkı sunması bekleniyor. Bunun yanında, proje, ayrıca modern diller üzerine yapılacak dilbilim çalışmaları ile bu diller hakkında etraflı bilgi edinmeyi hedefliyor.

Proje yürütülürken katılımcılardan derslere girmeleri, makale yazmaları, yaz okullarına katılmaları isteniyor. 16 farklı akademik ve kültürel iş ortağının birlikte yürüteceği projede Harvard Üniversitesi, Battersea Arts Centre, Network for Languages, Oxford Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları birlikte çalışma fırsatı bulacak.

Böylesine önemli ve kapsamlı bir uluslararası projede yer alan İLEM dünyanın önde gelen üniversite, kurum ve kuruluşlarıyla proje ortağı olarak Haziran 2020’ye kadar birlikte çalışıp Türkiye’deki ve dünyadaki akademik hayata önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Lütfi Sunar
Lütfi Sunar

Koordinatör

Burak Yuvalı
Burak Yuvalı

Proje Asistanı

Firdevs Bulut
Firdevs Bulut

Proje Asistanı