GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

01 Mart 2010 - 01 Mart 2011

2000-sonrasi-turkiye-iktisadinin-degisimi

2000 sonrasında Türkiye'nin iktisadi yapısındaki ve politikalarındaki yaşanan değişimler tespit ediliyor.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yürütülen "2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi" başlıklı araştırma fiilen 2010 yılı Mart ayında başlayarak 2011 yılı Mart ayında tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında her biri ilgili alanının uzmanı olan araştırmacılar tarafından on bir rapor hazırlanmıştır. Raporların ortak bir yaklaşımla ve bütünlük arz edecek nitelikte olması amacıyla araştırma süresince çeşitli toplantı ve görüşmeler sürdürülmüştür. Bu şekilde araştırma kitabı da giriş ve sonuç bölümleri haricinde on bir farklı konudaki raporun bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Her bir bölüm şu sorular etrafında şekillendirilmiştir:

  • Alanda 2000 sonrasında ön plana çıkan sorunlar ve bu sorunların nedenleri nelerdir?
  • Alanda 2000 sonrasında gerçekleştirilen başlıca mevzuat düzenlemeleri (varsa) ve kurumsal düzenlemeler (varsa) nelerdir?
  • Alanda 2000 sonrasında takip edilen başlıca politikalar nelerdir?
  • Yapılan düzenlemelerin ve yürütülen politikaların ne tür sonuçları olmuştur?
  • Alanda temel göstergeler yıllar içinde nasıl değişmiştir?
  • Alanda önümüzdeki dönemlerde ne türden değişimler beklenmektedir?

Bu sorular etrafında şekillenen araştırma 2000 sonrasında Türkiye'nin iktisadi yapısında ve iktisat politikalarında yaşanan değişimleri tespit ederek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırmanın ilk bölümünde 2000'li yıllarda izlenen iktisat politikalarına zemin oluşturan gelişmeler ele alınmıştır. İktisat Politikaları başlıklı ikinci bölüm ise para, bankacılık, maliye ve dış ticaret gibi makroekonomik politika alanlarını ele alıp büyümenin kaynaklarını irdelenmiştir. Son bölümde ise bu politikaların topluma yansımaları bağlamında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında izlenen politikaların bir değerlendirmesine yer verilmiştir.

Yusuf Alpaydın
Yusuf Alpaydın

Koordinatör

Taha Eğri
Taha Eğri

Araştırmacı

Yunus Kaya
Yunus Kaya

Araştırmacı

Bahar  Baysal
Bahar Baysal

Araştırmacı

Bilge  Gürsoy
Bilge Gürsoy

Araştırmacı

Cengiz Ceylan
Cengiz Ceylan

Araştırmacı

Cüneyt  Dinç
Cüneyt Dinç

Araştırmacı

Elife  Akiş
Elife Akiş

Araştırmacı

Furkan Yıldız
Furkan Yıldız

Araştırmacı

Halil Tunalı
Halil Tunalı

Araştırmacı

Şuayyip Çalış
Şuayyip Çalış

Araştırmacı

Ünal Çağlar
Ünal Çağlar

Araştırmacı

Yusuf Kaya
Yusuf Kaya

Araştırmacı

PROJE HABERLERİ

PROJE ETKİNLİKLERİ