GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

01 Ocak 2013 - 01 Ocak 2015

Osmanlı Kitap Kültürü Projesi

Osmanlı’nın kitap ile kurduğu ilişki ve bu eksende yarattığı kültür tekrar ortaya konuluyor.

Osmanlı Kitap Kültürü Projesi, Osmanlı’nın kitap ile kurduğu ilişkiyi ve bu eksende yarattığı kültürü kendi tarihsel ve toplumsal şartları çerçevesinde kavramak amacıyla 2012 yılında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin etkin ve sahiplenici katılımları ile başlayan bir kültür çalışmasıdır. 2013-2014 yıllarında İlmi Etüdler Derneği'nde yürütülen bir araştırma projesinin neticesinde bir 17-18. Yüzyıl Osmanlı alimi ve kadısı olan Cârullah Efendi'nin kütüphanesi üzerinden Osmanlı yazma kitap kültürünü ele alınmış ve halen Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan 2200 civarında eserden müteşekkil koleksiyondaki kitap derkenar notları vesile kılınarak eserlerde yer alan ilimler ve onlara yansıyan kitap kültürü tahlil edilmiştir. Proje boyunca tarihin ve hafızanın kıvrımlarında İslam medeniyetinde yazının somut kültürü, hâmilik kurumu, meclisler, takdimler, okuma biçimleri, değişen kitap algısı ve bu algı çerçevesinde üzerinde yürüdüğümüz düşünce yolunun bulunmasına çabalanmıştır.

Berat Açıl
Berat Açıl

Proje Koordinatörü

Mukadder Gezen
Mukadder Gezen

Proje Asistanı

Ali  Benli
Ali Benli

Araştırmacı

Fatih Usluer
Fatih Usluer

Araştırmacı

Günhan Börekçi
Günhan Börekçi

Araştırmacı

Hatice  Aynur
Hatice Aynur

Araştırmacı

İrvin Cemil Schick
İrvin Cemil Schick

Araştırmacı

Sami Arslan
Sami Arslan

Araştırmacı, Çevirmen

Semih Atış
Semih Atış

Araştırmacı

Şükrü Özen
Şükrü Özen

Araştırmacı

Taha İmamoğlu
Taha İmamoğlu

Araştırmacı

Tuba Nur Saraçoğlu
Tuba Nur Saraçoğlu

Araştırmacı